Zarząd OSP KSRG Rychwał

... Tadeusz Konieczka - Prezes


... Tomasz Grzelak - Naczelnik


... Jan Bartczak - Skarbnik


... Przemysław Sikorski - Członek


... Imię Nazwisko - Stanowisko


... Imię Nazwisko - Stanowisko

... Andrzej Cholewicki - Z-ca Prezesa


... Włodzimierz Lewandowski - Z-ca Naczelnika


... Zbigniew Osajda - Kronikarz


... Imię Nazwisko - Stanowisko


... Imię Nazwisko - Stanowisko


... Imię Nazwisko - Stanowisko